ทุนการศึกษาที่เป็นที่นิยม

ทุนการศึกษาอื่นๆ

ติดต่อ สอบถาม

ศูนย์รับสมัคร

ศูนย์รับสมัครนักศึกษา อาคาร 24 ชั้น 2

TEL: 02-697-6766 ถึง 8

LINE@: @utcccare

ทุนการศึกษา

กองสวัสดิการนักศึกษา อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 3304

TEL: 0-2697-6913

Website http://department.utcc.ac.th/utccswd/

กองทุนกู้ยืม

กองทุนกู้ยืมฯ กยศ/กรอ. อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 3304

TEL: 0-2697-6912

Website http://department.utcc.ac.th/utccswd/