เปิดรับสมัครนักศึกษาปีการศึกษา 2566

1 พฤษภาคม 2023

เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 …

Read more

เปิดภาคการศึกษา เทอมต้น ปีการศึกษา 2566

2 กันยายน 2023

เทอมต้น ปีการศึกษา 2566 กันยายน 2566 – มกราค…

Read more

ชำระค่าเล่าเรียน เทอมต้น ปีการศึกษา 2566

3 กันยายน 2023

สามารถผ่อนชำระค่าเล่าเรียนเทอมต้น ปีการศึกษา 2566 …

Read more

สอบวัดมาตรฐานความรู้ Exit Exam

18 ธันวาคม 2023

เริ่มวันเสาร์ที่ 16-17 ธันวาคม 2566

Read more

เปิดภาคเรียน เทอมปลาย ปีการศึกษา 2566

3 กุมภาพันธ์ 2024

เปิดรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2567

1 กันยายน 2024

เปิดรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2567 เริ่มเรียน เด…

Read more

สอบวัดมาตรฐานความรู้ Exit Exam 01 ภาคต้น ปีการศึกษา 2567

17 ธันวาคม 2024

สอบวัดมาตรฐานความรู้ Exit Exam 01 ภาคต้น ปีการศึกษ…

Read more

สอบวัดมาตรฐานความรู้ Exit Exam 01 ภาคปลาย ปีการศึกษา 2567

14 พฤษภาคม 2025

สอบวัดมาตรฐานความรู้ Exit Exam 01 ภาคปลาย ปีการศึก…

Read more