รายละเอียด

วิศวกรรมการเงิน
สหวิทยาการ (ผู้ช่วยฟื้นฟูสุขภาพ Rehabilitation Aide)

  • ค่าเทอมตลอดหลักสูตร 300,000 บาท

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

  • ค่าเทอมตลอดหลักสูตร 340,000 บาท

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ปวส. เรียนวันเสาร์-อาทิตย์)

  • ค่าเทอมตลอดหลักสูตร 194,286 บาท

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
02-697-6505 หรือ 095-367-5505
Line id: 0953675505
เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 8:30–17:00

** ปิดรับสมัครปีการศึกษา 2567 **