รายละเอียด

วิศวกรรมโลจิสติกส์ (ปวส. เรียนวันเสาร์-อาทิตย์)

  • ค่าเทอมตลอดหลักสูตร 188,594 บาท

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ (ปวส. เรียนวันเสาร์-อาทิตย์)

  • ค่าเทอมตลอดหลักสูตร 204,531 บาท

วิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน (ปวส. เรียนวันเสาร์-อาทิตย์)

  • ค่าเทมอตลอดหลักสูตร 258,102 บาท

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
คณะวิศวกรรมศาสตร์
0-2697-6705 หรือ 09-5367-5507
LINE ID: 0953675507
เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 8:30–17:00