หลักสูตรบัญชี

บัญชี ปวส. เทียบโอน (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์)

  • ค่าเทอมตลอดหลักสูตร 179,111 บาท

ปริญญาตรีใบที่ 2 (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์)

  • ค่าเทอมตลอดหลักสูตร 158,444 บาท

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

คณะบัญชี 02-697-6205 หรือ 095-367-5502

Line id: 095-367-5502 เวลา 8.30 – 17.00 น.