บริหารธุรกิจ หลักสูตรนอกเวลา

#เปิดรับสมัครแล้ววันนี้
#หลักสูตรนอกเวลา บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

❤️ ม.6 | ปวช. | ปวส.
❤️ เรียนจบภายใน 2-3 ปี
❤️ เรียนเสาร์ | อาทิตย์
❤️ ยื่นกรอ/กยศ. ได้
❤️ เทียบโอนจากต่างมหาวิทยาลัยได้
___________________________

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
คลิก>> Line@: https://page.line.me/066nkcyo
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย อาคาร 24 ชั้น 4

#UTCC#เด็กหัวการค้า#CCE_UTCC#มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย#หลักสูตรนอกเวลา#เรียนวันเดียว#จบไว