ดร.ประสิทธิ์ มะหะหมัด

Dr. Prasit Mahamud

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการศึดษาต่อเนื่อง และอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำหลักสูตรนอกเวลา บริหารธุรกิจบัณฑิต

วุฒิการศึกษา

  • D.B.A., Business Administration, Manchester Business School University of Manchester, UK., 2552
  • M.B.A., International Banking and Finance, University of Birmingham, UK., 2538
  • M.A., Economics (First class), University of Karachi, Pakistan., 2534
  • B.A., Economics (First Class Honor), University of Karachi, Pakistan., 2533

Professor within College of Continuing Education at the University of The Thai Chamber of Commerce.

ติดต่อได้ที่

📍 อาคาร 24 ชั้น 4

✉️ [email protected]

📞 02 697 6000