ดร.อัศวิณ ปสุธรรม

Dr. Asawain Pasutham

คณบดีวิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง

วุฒิการศึกษา

  • Ph.D., Operation Management, Aston University, UK., 2555
  • M.M., Telecommunications, University of Dallas, U.S.A. 2539
  • M.B.A., Industrial Management, University of Dallas, U.S.A. 2538
  • บธ.บ., การจัดการอุตสาหกรรม, มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2535

Professor within College of Continuing Education at the University of The Thai Chamber of Commerce.

ติดต่อได้ที่

📍 อาคาร 24 ชั้น 4

✉️ [email protected]

📞 02 697 6000