เรียนสบาย แบ่งจ่ายสะดวก

สามารถแบ่งชำระค่าเทอมเป็นรายเดือนได้

เรียนเพียงวันเดียว

เสาร์ – อาทิตย์ – ภาคค่ำ

ต่อยอดความสำเร็จในอาชีพ

ได้รับวุฒิปริญญาตรีระหว่างทำงาน

หน้าที่การงานพัฒนาต่อเนื่อง

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อขณะทำงาน