Fitness Center

จันทร์ – เสาร์ : 9.00 – 21.00 น.

อาทิตย์ : 9.00 – 18.00 น.

ค่าบริการสำหรับนักศึกษา 20 บาท/ครั้ง

📍 อาคาร 20 ชั้น 3-4

eSports Lab

จันทร์ – ศุกร์

📍 อาคาร 20 ชั้น 1

Co-Working Space

จันทร์ – ศุกร์

📍 อาคาร 10 ชั้น 1

IDE Learning Space

จันทร์ – เสาร์ : 9.00 – 17.00 น.

📍 อาคาร 1 ชั้น 1

Central Library

จันทร์ – อาทิตย์ : 9.00 – 17.00 น.

(หยุดวันนักขัตฤกษ์)

📍 อาคาร 24 ชั้น 5

ศูนย์อาหาร

จันทร์ – เสาร์

ร้านอาหารชั้นนำรอบมหาวิทยาลัย