หลักสูตรที่เหมาะสำหรับคนทำงาน

อยากเรียน แต่ก็อยากทำงานไปด้วย…? 🤔
หลักสูตรนอกเวลา หลักสูตรที่ตอบโจทย์สำหรับคนทำงาน!! 💼🖋️

📌 หลักสูตรที่เหมาะสำหรับคนที่ต้องศึกษาต่อขณะทำงาน และต้องการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการเรียน วิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง #หลักสูตรนอกเวลา
บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

❤️ ม.6 | ปวช. | ปวส.
❤️ เรียนจบภายใน 2-3 ปี
❤️ เรียนเสาร์ | อาทิตย์
❤️ ยื่น กรอ/กยศ. ได้
❤️ เทียบโอนจากต่างมหาวิทยาลัยได้

___________________________

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
คลิก>> Line@: https://page.line.me/066nkcyo
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย อาคาร 24 ชั้น 4
วิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง – CCE มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

#UTCC#เด็กหัวการค้า#CCE_UTCC#มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย#หลักสูตรนอกเวลา
#เรียนวันเดียว#จบไว#เรียนไปด้วยทำงานไปด้วย