ชำระค่าเล่าเรียน เทอมต้น ปีการศึกษา 2566

สามารถผ่อนชำระค่าเล่าเรียนเทอมต้น ปีการศึกษา 2566

ตั้งแต่ 2 กันยายน 2566 – 29 มกราคม 2567