เปิดรับสมัครนักศึกษาปีการศึกษา 2566

เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566

  • วุฒิ ม.ปลาย / เทียบเท่า /ปวช.
  • วุฒิ ปวส.